Прва ревизија д.о.о. - Београд

Друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг


Прва ревизија д.о.о. Београд је друштво регистровано за обављање послова ревизије, пружање рачуноводствених, консултантских услуга и пореско саветовање. Друштво регистровану делатност обавља у складу са Решењем Министарства финансија број 023-02-181/2011-16 од 11.05.2011. године којим је Друштву издата дозвола за обављање послова ревизије, Одлуком Коморе овлашћених ревизора број 707/11 од 30.06.2011. године о упису у Регистар предузећа за ревизију који води Комора овлашћених ревизора и Решењем Министарства финансија број 023-02-287/2011-16 од 27.07.2011. године о упису у Регистар предузећа за ревизију који води Министарство финансија.

Наши ревизори стицали су искуство у ревизији од 2004. године, када су у Србији тадашњим Законом о рачуноводству и ревизији уведени Међународни рачуноводствени стандарди и када је први пут уведена обавеза ревизије и за средња предузећа, што се сматра и почетком озбиљне ревизорске праксе у нашој земљи.

Потпуно професионално и прецизно

Прва ревизија д.о.о. - Београд


Богато искуство из ревизија у различитим делатностима, као што су производна, трговинска, грађевинска, услужна, јавна предузећа, невладине организације и сл. искористили смо да развијемо сопствену методологију, која у себи инкорпорира све захтеве Међународних стандарда ревизије, Међународних стандарда за сродне услуге и Кодекса етике за професионалне рачуноводствене експерте, а прилагођена је условима пословања у Републици Србији.

Наше опредељење да интерно развијамо нашу методологију проистекло је из наше визије да будемо синоним за друштво које стално поставља више стандарде у области ревизије, рачуноводства и консалтинга и које се определило да не прати трендове, него да их предвиђа и креира. Да будемо синоним за компанију која послује у духу времена које долази.

Прва ревизија д.о.о. Београд је друштво у сталном развоју и наша мисија је задовољење потреба наших клијената за правовременом и тачном информацијом, унапређење њихових процеса рада које даље води задовољењу њихових потрошача, обезбеђењу бољег квалитета живота и задовољењу друштвених потреба, кроз креирање здравог пословног амбијента. Циљ нам је да уз ревизију финансијских извештаја побољшамо пословање клијената и тако кроз њихов напредак остваримо и свој развој, са жељом да не будемо највећи, већ најбољи.

 

 

 

 

Како до Прве ревизије ?


кликните на слику за детаљнији приказ

Особе за контакт

Директор: Миланка Ристић, овлашћени ревизор
Моб.тел. 069/00-13-920
е-пошта: milanka.ristic@prvarevizija.rs

Руководилац ревизије: Вељко Топаловић, овлашћени ревизор – судски вештак
Моб.тел: 063/87-17-202
e-пошта: veljko.topalovic@prvarevizija.rs

Руководилац ревизије: Милош Цветић, овлашћени ревизор
Моб.тел: 061/11-68-782
e-пошта: milos.cvetic@prvarevizija.rs

Контакт

Прва ревизија д.о.о. Београд

Adresa:Саве Машковића бр 3/10
Телефон: 011 24 67 334 ; 011 41 40 418
Телефакс: 011 24 67 334

E-пошта: office@prvarevizija.rs